Klinická štúdia

Trpíte vaginálnou kvasinkovou infekciou?

Mali by ste záujem zúčastniť sa klinického skúšania?

Čo je klinické skúšanie – čo sa v ňom skúma?

Vykonanie klinického skúšania je nevyhnutné na to, aby boli pre širokú verejnosť dostupné nové lieky. V každom prípade proti Vašej vaginálnej kvasinkovej infekcii dostanete aktívnu liečbu.

 1. Dôkazy zlepšenia účinnosti a znášanlivosti nového lieku (vaginálny krém) na liečbu vaginálnej kvasinkovej infekcie
 2. Možné prínosy nového lieku
  Rýchle vyriešenie klinických príznakov
  Zníženie miery opakovania sa infekcie

Aké sú požiadavky, ak sa chcem zúčastniť klinického skúšania?

 • Akútny relaps opakujúcej sa vaginálnej kvasinkovej infekcie,
 • Tri alebo viac relapsov vaginálnej infekcie za posledných 12 mesiacov,
 • Vek od 18 rokov,
 • Tehotné, dojčiace ženy a ženy so závažnými zdravotnými ťažkosťami sa nemôžu klinického skúšania zúčastniť.

Dôležité!

 • Bezpečnosť lieku bola dokázaná v predcházajúcich klinických skúšaniach.
 • Vaše osobné údaje budú spracované ANONYMNE.
 • Zdravotné procedúry sú BEZ POPLATKOV. Taktiež Vám ponúkame FINANČNÚ NÁHRADU za Váš čas a cestovné náklady.

Liečba zahŕňa:

 1. Počiatočné vyšetrenie a liečba gynekológom, zaznamenanie príznakov a možných príčin ich vzniku (očakávaný čas cca 1 hodina),
 2. Na základe počiatočného vyšetrenia prebehne náhodné rozdelenie do 2 skupín: 50% účastníkov dostane skúšaný liek, 50% referenčný liek (štandardná liečba kapsulou flukonazolu),
 3. 10-dňová liečba (krém, samostatná aplikácia, dvakrát denne po dobu 6 dní, jedenkrát denne po dobu 4 dní),
 4. Kontrolné vyšetrenie po ukončení liečebnej fázy (očakávaný čas približne 30 minút),
 5. Kontrolné vyšetrenie po cca. 6 mesiacoch v centre klinického skúšania (očakávaný čas približne 30 minút),
 6. 4 telefonické rozhovory s lekárom alebo elektronický dotazník po 3, 8, 10 a 12 mesiacoch z dôvodu sledovania miery opakovania sa infekcie.

«Aby bolo možné po desaťročiach stagnácie napredovať v súčasnej liečbe rekurentných vaginálnych kvasinkových infekcií, je potrebné v klinických skúšaniach testovať nové spôsoby liečby. Na pomoc s naším poslaním potrebujeme ženy, ktoré sú ochotné zúčastniť sa takýchto klinických štúdií!»
DI DDr. Marion Noe-Letschnig CEO ProFem

Ak máte záujem zúčastniť sa nášho klinického skúšania, obráťte sa priamo na centrum klinického skúšania.

Ďalšie informácie môžete získať v nižšie uvedených centrách klinického skúšania telefonicky alebo e-mailom.

Klinické skúšanie sa bude vykonávať v nasledujúcich centrách klinického skúšania:

BRATISLAVA

MILLY s.r.o.
Bajkalská 2/18/A
821 08 Bratislava                                          
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Denis Milly
Tel. číslo: +421 905 255 105

NITRA

Gyncentrum Nitra s.r.o.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Peter Uharček, PhD.
Tel. číslo: +421 376 555 044

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

BESME s.r.o.
Textilná 4
957 01 Bánovce and Bebravou
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Mária Bašková
Tel. číslo: +421 387 479 720

DUBNICA NAD VÁHOM

GYNEDUR s.r.o.
Pod Hájom 1288/116
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Anton Ďurkech
Tel. číslo: +421 917 825 843

 

MCM GYNPED s.r.o.
Pod Hájom 1288/116
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Ctirad Mokráš
Tel. číslo: +421 424 426 486

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

GYNAMA s.r.o.
Piešťanská 1165/4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Miloš Paškala
Tel. číslo: +421 327 710 292

TRENČÍN

GYNEKA s.r.o.
Legionárska 10
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Tibor Jankovský
Tel. číslo: +421 326 400 682

PÚCHOV

GYNECARE s.r.o.
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Ľuboš Ďurkech
Tel. číslo: +421 424 642 411

POPRAD

BrenCare, s.r.o.
Francisciho 4977/22
058 01 Poprad
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
MUDr. Peter Brenišin
Tel. číslo: +421 917 958 831

Ak sa v tomto klinickom skúšaní preukáže účinnosť nového lieku, bude to dôležitý krok vpred v liečbe pretrvávajúcej opakujúcej sa vaginálnej kvasinkovej infekcie.

Vaša účasť v tomto klinickom skúšaní môže napomôcť uviesť na trh nový liek, ktorý môže pomôcť Vám a mnohým ďalším ženám trpiacim kvasinkovou infekciou.